O nama

MPI „POBEDA“ doo osnovana je davne 1962. godine kooperacijom tadašnje Parne pekare „1 maj“ i Mlinskog preduzeća „Pobeda“ u Komunalno preduzeće za proizvodnju i preradu brašna“Pobeda“ Aranđelovac.

U periodu do 2006 godine preduzeće je promenilo više oblika organizovanja, a vlasnička struktura je bila društveni kapital.

Od decembra 2006 godine preduzeće menja vlasničku i organizacionu strikturu i sada posluje kao deoničarsko društvo čiji je vlasnik Peštan d.o.o. Bukovik.

Danas preduzeće u svom sastavu ima tri proizvodna pogona  i to: pogon „Pekarstvo“, pogon „Mlinarstvo“ i Fabriku stočne hrane.

Po klasifikaciji spada u red srednjih preduzeća sa 125 zaposlenih radnika.Osnovna delatnost  preduzeća je proizvodnja hleba,peciva, testenine, brašna i smeša za ishranu stoke.

MPI Pobeda je kvalitetom i kvantitetom  svojih proizvoda već dugo vremena  lider  na tržištu opštine Aranđelovac,Lazarevac,Topola i Mladenovac.

Za distribuciju napred pomenutih proizvoda koristi sopstveno dobro i savremeno opremljen vozni park od 20 voznih jedinica.Pored proizvodnje i transporta preduzeće poseduje i smeštajne kapacitete oko 25000 t  za prijem i lager pšenice, kukuruza, soje i suncokreta za sopstvene potrebe kao i uslužno čuvanje i  lagerovanje.

U daljem poslovanju preduzeća osnovni ciljevi i zadaci će biti:

  • Zadržati lidersku poziciju na postojećem tržištu.
  • Osvajanje novih tržišta na teritoriji Srbije i šire.
  • Osnivanje novih proizvoda i tehnologija.
  • Povećanje stepena iskorišćenosti postojećih kapaciteta u svim pogonima.

Ono na šta smo posebno ponosni jeste apsolutna usresređenost na korisnika, dakle naša sposobnost da našim korisnicima ponudimo uvek dobar savet, proizvod prema njihovim potrebama i  tako zadovoljimo svaki zahtev.

Takođe smo  inplementirali  novi poslovni informacioni sistem „AB Soft“ koji nam omogućava efikasniji  i brži rad, a samim tim postajemo i konkurentniji na tržištu.

Rezultat našeg nastojanja i ulaganja u sopstveni razvoj i razvoj naših korisnika, jeste apsolutno poverenje i zadovoljstvo svih onih koji sa nama posluju.

Kvalitet

U našu proizvodnju implementirani su standardi kvaliteta HACCP i ISSO 9001.

Implementaciju je obavilo akreditovano sertifikaciono telo za sisteme menadžmenta JUQS januara 2009 godine.

U cilju očuvanja dobre proizvođačke prakse (GMP) vršimo redovne interne kontrole.

Za internu kontrolu i kvalitet proizvoda revnosno se brinu, uvek mobilna, tri tehnologa.

Eksterne kontrole nezavisnih sertifikacionih tela potvrđuju funkcionalnost i operativnost integrisanih sistema, čime produžavamo rad pod sertifikatima za standarde kvaliteta iz godine u godinu.

sertifikat1

 

 

 

 

8.791 poseta
Kontaktirajte nas

Podignite vašu ponudu na viši nivo

Za dostavu proizvoda koristimo sopstveni savremeni vozni park i spremni smo na svaku vrstu saradnje jer mi smo tu zbog vas.