13.11.2015

Nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje

U skladu sa članom 495 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015)
privredno društvo MPI Pobeda d.o.o. Aranđelovac objavljuje

Nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje

Prilog

 

1.553 poseta
Kontaktirajte nas

Podignite vašu ponudu na viši nivo

Za dostavu proizvoda koristimo sopstveni savremeni vozni park i spremni smo na svaku vrstu saradnje jer mi smo tu zbog vas.